Naša flota

S NAŠIM KAMIONIMA OD OBIČNIH TEŠKIH DO SPECIJALIZIRANIH, UZ POSEBNE UVJETE ZA POSEBAN TERET, MOŽEMO ISPORUČITI SVE!!

Naši kamioni su opremljeni specijalnim dizalicama, kako bi bez problema utovarili i istovarili građevinski materijal.